Inloggen

  Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord hier in:

  privacy

  privacy

  Reinier MDC is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Reinier MDC houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

  Verwerking van persoonsgegevens
  In het kader van onze dienstverlening legt Reinier MDC gegevens vast. Dit is ook het geval wanneer u een account op deze website heeft. Hierbij gaat het om contactgegevens, bestelde producten, en opgegeven voorkeursinstellingen.
  Reinier MDC gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de functionele werking van uw account. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

  Inzage en correctie van uw gegevens
  U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Reinier MDC over u heeft door uw profiel instellingen te bekijken. Als de informatie onjuist is kunt u deze zelf aanpassen.

  Nieuwsbrieven afmelden
  Reinier MDC houdt zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u, bij uw profiel instellingen, heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen op het opgegeven e-mail adres, kunt u zich hiervoor weer afmelden door, onder de profiel instellingen, deze voorkeur uit te zetten.

  Reinier MDC en andere websites
  Op de site van Reinier MDC kunt u hyperlinks naar andere websites aantreffen. Reinier MDC kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
   
  Wijzigingen
  Reinier MDC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Reinier MDC.